Zeitschriften (Auswahl).

»Arteria«
Rocznik Katedry Sztuki Wydzialu Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej
Dwuglos o twórczosci Grzegorz Zgraji
Wieslaw Goluch, »Obraz i dzwiek w realizacjach Grzegorza G. Zgraji«
Klaus Paul, »Multimedialnosc – Grzegorza G. Zgraji
7/2009 Radom

»Gazeta Wyborcza«
Lukasz Kalebasiak, »Slaska sztuka wideo zaczela sie 30 lat temu«
5.01/2009 Katowice

»Arteria«
Rocznik Katedry Sztuki Wydzialu Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej
Grzegorz G. Zgraja, »De[Re]Konstrukcja – Teatr«
5/2007 Radom

»Arteria«
Rocznik Katedry Sztuki Wydzialu Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej
Grzegorz G. Zgraja, »Lady Mikado«
Nr 4/2006 Radom

»Format«
Kustzeitschrift der Akademie der Schönen Künste Wroclaw
Miroslaw Rajkowski
Nr 38/39 (1-2/2001) Wroclaw

»EXIT – New Art in Poland«
Tomasz Struk, »Mehlrauschen«
Quarterly No.1 (25)
1996 Warszawa

Górnoslaski Diariusz Kulturalny
Seweryn A. Wislocki, »Grzegorz Zgraja«
Nr 4/1993

»Zycie Bytomskie«
Marcin Halas, »Sztuka video«
Nr 13/1993 Bytom

»Zycie Bytomskie«
Tomasz Janikowski, »Otwarci na propozycje«
Nr 2/1993 Bytom

»Zycie«
Danuta Szmidt, »Kochaj moja parasolke«
Nr 7/1993 

»Tak i Nie«    
Wochenzeitschrif für Soziokulturelles
Stanislaw Piskor, »Szklane oko«
39/1984 Katowice

»Tak i Nie«
Wochenzeitschrif für Soziokulturelles
Nr 24/1984 Katowice

»Fotografia«
Quarterly ZPAF
1/5/77 Warszawa 1977

»Nurt«