Selected Journals.

Arteria
Rocznik Katedry Sztuki Wydzialu Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej
Grzegorz G. Zgraja, »De[Re]Konstrukcja – Teatr«
No. 5/2007 Radom

Arteria
Rocznik Katedry Sztuki Wydzialu Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej
Grzegorz G. Zgraja, »Lady Mikado«
No. 4/2006 Radom

Format
Journal of the Academy of Fine Arts
Miroslaw Rajkowski
No. 38/39 (1-2/2001) Wroclaw

Exit – New Art in Poland
Tomasz Struk, »Mehlrauschen«
No. 1 (25)1996 Warsaw

Górnoslaski Diariusz Kulturalny
Seweryn A. Wislocki, »Grzegorz Zgraja«
No. 4/1993

Zycie Bytomskie
Marcin Halas, »Sztuka video«
No. 13/1993 Bytom

Zycie Bytomskie
Tomasz Janikowski, »Otwarci na propozycje«
No. 2/1993 Bytom

Zycie
Danuta Szmidt, »Kochaj moja parasolke«
No. 7/1993

Tak i Nie
Weekly Journal for the Socio-Cultural
Stanislaw Piskor, »Szklane oko«
No. 39/1984 Katowice

Tak i Nie
Weekly Journal for the Socio-Cultural
No. 24/1984 Katowice

Photography
Quarterly ZPAF
No. 1/5/1977 Warsaw